Wypuszczone Burg

Gołębie zostały wypuszczone o 7:35