Gubin wypuszczenie

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6:00