Historia

HISTORIA ODDZIAŁU- 0144- PZHGP PRZYSZOWICE

( 1956-2016)

Oddział -0144- PZHGP Przyszowice, pierwotnie 39 Grupa Lotowa Przyszowice, powstał w 1956 roku. Jego założycielami byli hodowcy ówczesnych oddziałów: Przyszowice, Paniówki, Gierałtowice, Makoszowy m.in. kol. kol. B.Kleczka, Stareczek, E.Kowol, P.Pyka, K. Luks, E. Porwoł.

Pierwszym Prezesem 39 Grupy Lotowej Przyszowice był jeden z jej założycieli kol. Bolesław Kleczka z Przyszowic. Do pierwszego Zarządu weszli: kol. Puc z Gierałtowic jako sekretarz oraz kol. Alojzy Swoboda z Paniówek jako skarbnik.

Kolejnymi Prezesami Zarządów Oddziału byli: kol. kol. Karol Luks, Alfred Skrzypczyk, Henryk Hajski, Bronisław Słupik, Bolesław Kaiser, Joachim Makselon oraz obecnie sprawujący tę funkcję kol. Jan Wiechoczek.

Pierwszym punktem wkładań gołębi na loty, był teren dworca kolejowego w Gierałtowicach od strony Przyszowic. W latach 80-siątych ubiegłego stulecia, punkt wkładań przeniesiono do Przyszowic na teren boiska sportowego LKS Jedność Przyszowice, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Obecnie Oddział zrzesza swoich członków w 3 sekcjach: sekcja I Przyszowice, sekcja II Paniówki-Chudów, sekcja III Borowa Wieś .

Ponadto Oddział Przyszowice jest Oddziałem wiodącym Rejonu II Przyszowice skupiającym hodowców z Sośnicowic, Rudzińca oraz Przyszowic.

Hodowcy Oddziału Przyszowice na przestrzeni 55-ciu lat, odnosili duże sukcesy hodowlane i lotowe na różnych szczeblach współzawodnictwa, poczynając od Oddziału poprzez Rejon ,Okręg na Generalny Mistrzostwie Polski kończąc. Trzeba z pokorą powiedzieć, iż tak jak w każdym sporcie bywa, zdarzały się lata ze słabszymi wynikami.

Gołębie naszych hodowców odbywały loty z bardzo dużych odległości oraz różnych kierunków. Do takich lotów należały loty z Wybrzeża Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgi, Holandii, Bukaresztu, Kijowa, Monte Casino oraz wiele innych.

Hodowla gołębi pocztowych na Śląsku jest najstarsza w Polsce, czego przykładem jest Sekcja Makoszowy, która w tym roku obchodziła 100-lecie założenia.

Poprzez wysyłanie naszych gołębi na loty oraz uczestnictwo w różnego rodzaju wystawach, hodowcy naszego Oddziału promują i rozsławiają na cały kraj jak i Europe, region z którego się wywodzą czyli Gminę Gierałtowice.

Pomimo trudnych czasów, nasi hodowcy podtrzymują starą tradycje hodowli gołębi pocztowych na Górnym Śląsku.

Hodowcy gołębi pocztowych naszego Oddziału utrzymują się wyłącznie ze składek członkowskich, jednak dzięki pomocy władz Gminy Gierałtowice oraz sponsorów, nasz Oddział może się dalej rozwijać i działać na rzecz swoich członków, czego przykładem może być dzisiejsza uroczystość.

Zarząd Oddziału Przyszowice składa podziękowanie władzom Gminy Gierałtowice oraz wszystkim sponsorom, a przede wszystkim hodowcą Oddziału za pomoc i duże zaangażowanie w realizacji zadań statutowych naszego Związku.

„DOBRY LOT