Kostomłoty wypuszczenie

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 10:00­