Lot Burg

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:45 zegary na godzinę 16