Lot Legnica

gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8:45