Lot Leszno wypuszczenie

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7:00