Lot Oława

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne lot gołębi młodych z miejscowości Oława dnia 21.08.2022 zostaje przeniesiony na poniedziałek 22.08.2022 wkładanie w niedzielę. Godziny wkładanie według planu

Uwaga: pogoda zmienia się bardzo dynamicznie więc prosimy o śledzenie komunikatów, gdyż może nastąpić korekta dnia lotu.