Lot Szprotawa

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8:00