Lot Wrocław Zakrzów

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6:30 zegary na 14