Lot Zeven

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6:00

Wszystkie przybyłe gołębie należy zgłaszać do Mariusz Porwał zegary planowane są na 28.06.2020 o godzinie 11:00