Magdeburg

gołębie został wypuszczone o 5,30

przypominamy o zgłoszeniu i wpłacie na lot zewen przy otwieraniu zegarów