Opłaty

7 zł od gołębia
15 zł składka do rejonu
Płatne do pierwszego lotu