otwieranie zegarów i zebranie przed lotowe młodych

otwarcie zegarów z lotu Eden 1.08 o godzinie 18 po otwarciu zegarów zebranie