PODZIĘKOWANIE

Zarząd sekcji Przyszowice składa serdeczne podziękowania wszystkim hodowcom oraz gościom którzy swoją obecnością mieli zaszczyt świętować 11.11.2019.r. W święto Niepodległości 101 rocznice. Jubileusz 95 lecia sekcji Przyszowice . Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym Św. Jana Nepomucena w Przyszowicach w której Słowo Boże wygłosił proboszcz naszej parafii ks. Adam Niedziela nawiązując do historii powstania sekcji Przyszowice oraz życząc dalszej działalności oraz sukcesów lotowo – hodowlanych. Przy ołtarzu zaprezentowano białe
żywe gołębie cieszące oko – oraz poczty sztandarowe na których widnieje wizerunek św. Franciszka z Asyżu. Po zakończonej mszy św. .Delegacja na czele z Wójtem Gminy Gierałtowice z Leszkiem Żogała złożyła wieniec oraz radnym do powiatu Gliwice Eugeniuszem Loska oraz Prezesem
PZHGP Janem Wiechoczek pod pomnikiem Powstańców Śląskich.
Dalszy ciąg świętowania Jubileuszu 95 lecia sekcji Przyszowice dla hodowców i zaproszonych gości odbył się w Restauracji ,,ARTUS” w Przyszowicach na którym mogliśmy gościć włodarzy naszej Gminy Wójta LESZKA ŻOGAŁY Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. PIOTRA RYCHLEWSKIEGO oraz radny do powiatu Gliwice EUGENIUSZA LOSKA. W dalszej części uroczystości wręczono puchary mistrzom i przodownikom co uczczono toastem lampką szampana.
Gratulacje dla wszystkich hodowców tak wspaniałego jubileuszu 95 lecia sekcji Przyszowice złożył wójt Gminy Gierałtowice Leszek Żogała – także za całą dotychczasową działalność sekcji złożył Dyrektor GOK. Piotr Rychlewski, swoją obecnością zaszczycił nas lider BAR. jednocześnie radny do powiatu — Eugeniusz Loska.Jest to dla naszej sekcji zaszczyt oraz potwierdzenie w jakim kierunku podążamy iż cały wysiłek i trud który wkładamy w ten piękny sport nie poszedł na marne a kierunek w którym podążamy jest słuszny i pożyteczny Dziękuje wszystkim tym którzy przyczynili się do zorganizowania tego Jubileuszu 95 lat sekcji Przyszowice , oraz wszystkim uczestnikom tej sympatycznej i miłej imprezy.

Prezes Sekcji Przyszowice
Jan Wiechoczek.