Stendal wypuszczenie

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:30