Uwaga

W zwiazku z niekorzystnymi warunkami piogodowymi  w sobotę i niedzielę . Zarzad podejmie dycyzje w czwartek do godzi. 12.00.