UwagabWkładanie na lot Chojnów przyspieszone

Wkładanie na lot Chojnów odbędzie się w piątek 10.05 godziny według planu