Wypuszczenie Bruksela

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 10:40