Wypuszczenie Burg

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7:00