Wypuszczenie gołębi z lotu Oława

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 9:00