Wypuszczenie Gubin

  1. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:30