Wypuszczenie Gubin i Zeven

Gubin gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8:50

Zeven gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6:20