Wypuszczenie Gubin

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6:00 

Otwarcie zegarów na godzinę 15