Wypuszczenie Kostomłoty

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 09:45