Wypuszczenie Krosno Odrzańskie

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 06:30