Wypuszczenie Magdeburg

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 5:45