Wypuszczenie Magdeburg

Wypuszczono o godzinie 6:30
Przypominamy że otwarcie zegarów jest na 16