Wypuszczenie Oława

Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 13:30