Wypuszczenie Zeven

Gołębie zostały wypuszczone w miejscowości Zeven o godz. 6:20

Otwarcie zegarów 25.07.21 godzina 15:00 po otwarciu zebranie przed lotowe młodych