Wypuszczono w Oławie

Gołębie zostały wypuszczone w Oławie o godzinie 12