Zarząd

Prezes Jan Wiechoczek

Wice prezes ds.finansowych Janusz Szołtysek

Wice prezes ds. lotowych Bolesław Kaiser

Wice prezes ds. gospodarczych Eugeniusz Kisiel

Sekretarz Dariusz Karwat